Preus/ Precios

Preu per forn de llenya muntat de 90 cm*  740 €

El preu inclou : Forn muntat de fang refractari (fet a mà, Pereruela) amb tots els aïllants de 1ª qualitat ( llana de roca de 700º, arlita, porlan i M80) porta de ferro, termòmetre, joc 4 estris per forn, tir de fums i xemeneia d’1 metre.

Preu forn de llenya muntat a domicili de 90 cm* 890 €

El preu inclou: El muntatge del forn directament al lloc sol · licitat; Forn de fang refractari (fet a mà, Pereruela) més els aïllants de 1ª qualitat (com llana de roca de 700º, arlita, porlan i M80), porta de ferro, termòmetre, joc 4 estris per forn, tir de fums i xemeneia 1 mtr.

*Els 90 cm són de diametre del forn de fang, que amb els aïllants que porta per mantenir la calor, arriba a medir 120 cm un cop acabat. Cada mida de forn té doncs, un increment de 30 cm al diametre del forn de fang base un cop acabat amb els aïllants.

Base per el forn de llenya

En cas de no tenir una base per al forn de llenya, HornoRustic li ofereix la construcció de les següents opcions: base metàl·lica, base de fusta o base d’obra vista.

No ho dubti més..

L’assesorem o li aconsellem la mida, lloc més adequat i li instal·lem el forn de llenya en un sol dia.

Per altres mides e informació, enviar e.mail: hornorustic@gmail.com o bé trucant al 937.268.166 / 647.139.063

lote horno de leña

Kit de forn de llenya abans de muntatge
Kit horno de leña antes de montaje

BASE

Base

forn ences

forn acabat i encès
horno acabado y encendido

 

forn de llenya a un restaurant Horno de leña en un restaurante

forn muntat amb aïllants
Horno montado con aislantes

……………………………………………………………………………………………………………………………

Precio por horno de leña montado de 90 cm* 740€

El precio incluye : Horno montado de barro refractario ( hecho a mano , Pereruela ) con todos los aislantes de 1 ª calidad ( lana de roca de 700 º , arlita , porlan y M80 ) puerta de hierro , termómetro , juego 4 útiles para horno , tiro humos y chimenea de 1 metro .
Precio horno de leña montado a domicilio de 90 cm*  890€ 

El precio incluye : El montaje del horno directamente en lugar solicitado; con lo cual incluye: Horno de barro refractario (hecho a mano, Pereruela ), aislantes de 1 ª calidad (lana de roca de 700 º, arlita, porlan y M80 ), puerta de hierro, termómetro, juego 4 útiles para horno, tiro de humos y chimenea 1 mtr .
* Los 90 cm son del diámetro del horno de barro, que con los aislantes que lleva para mantener el calor, llega a medir 120 cm una vez terminado. Cada tamaño de horno tiene pues, un incremento de 30 cm en el diámetro del horno de barro base una vez terminado con los aislantes.

Base para el horno de leña

En caso de no tener una base para el horno de leña , HornoRustic le ofrece la construcción de las siguientes opciones : base metálica , base de madera o base de obra vista .
No lo dude más ..

El asesoramos o le aconsejamos el tamaño, lugar más adecuado y le instalamos el horno de leña en un solo día .

Para otras medidas e información, enviar e-mail a:  hornorustic@gmail.com o llamando al 937.268.166 / 647.139.063